Diefstal

Bent u verhoord of aangehouden of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht van diefstal of fraude? Neem dan contact op met De Heer Advocatuur. Diefstal valt onder de categorie vermogensdelicten. Bij diefstal neemt u iets weg wat niet van u is.

De Heer Advocatuur is gespecialiseerd in vermogensdelicten als diefstal en kan u daarom goed bijstaan, ook pro deo/onder toevoeging.

Voorbeelden

Zakkenrollerij
Winkeldiefstal
Fietsendiefstal
Diefstal met inbraak

Gewelds-
delicten

Bent u door de politie verhoord of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht van een geweldsmisdrijf, zoals mishandeling, bedreiging, vernieling of geweldpleging? Neem dan contact op met De Heer Advocatuur. Een geweldsdelict houdt in dat er een vorm van geweld gebruikt wordt, of dat er gedreigd wordt met geweld. Soms wordt een geweldsdelict gepleegd in combinatie met een ander misdrijf, bijvoorbeeld diefstal met geweld.

De Heer Advocatuur behandelt veel zaken die te maken hebben met geweldsdelicten en kan u daarom goed bijstaan.

Voorbeelden

Bedreiging
Eenvoudige mishandeling
Zware mishandeling
Huiselijk geweld
Openlijke geweldpleging

DRUGS-DELICTEN,
HENNEP-
KWEKERIJ
EN
HENNEPTEELT

Bent u door de politie verhoord of aangehouden in verband met drugs. Of heeft u een dagvaarding ontvangen, omdat u wordt verdacht van een drugsdelict?

De Heer Advocatuur kan u hierin bijstaan.

Voorbeelden

Drugsbezit
Handel in verboden middelen
Hennepteelt en wietplantage
Drugssmokkel

Zeden-
delicten

Bent u door de politie uitgenodigd voor verhoor op het politiebureau of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf, bijvoorbeeld verkrachting, ontucht, incest of aanranding?

Neem dan contact op met De Heer Advocatuur.

Voorbeelden

Verkrachting
Aanranding
Ontucht
Verboden pornografie

logo-de-heer-advocatuur-rework

× WhatsApp