Bijstands-
zaken

De Heer Advocatuur kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen als de gemeente (DWI) u een beschiking stuurt of handeling verricht waar u het niet mee eens bent.

Hieronder treft u aan een opsomming van eventuele problemen waar u mee te maken kunt krijgen. Indien u in het geheel geen inkomsten heeft bent u geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd voor de rechtsbijstand.

Het eerste gesprek is altijd gratis.

In bijstandszaken loopt de termijn voor het indienen van een bezwaar- en beroepschrift af na zes weken. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk eena dvocaat te benaderen. Naast een bezwaar- en beroepschrift is het mogelijk om een spoedvoorziening te verzoeken bij de voorzieningenrechter.

De Heer Advocatuur behandelt bijstandszaken op pro deo basis, zodat u het kantoor waarschijnlijk de laagste (door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen) eigen bijdrage, en voor een beroepschrift en een verzoek tot voorlopige herziening het laagste griffierecht, verschuldigd bent.

Mocht u meer informatie willen hebben of wilt u een afspraak met ons maken,

bel ons dan direct op.

Voorbeelden

– Beëindiging van uw bijstandsuitkering
– Afwijzing van uw uitkeringsaanvraag
– Het verlagen van uw uitkering (afstemming)
– Terugvordering van uw bijstandsuitkering
– Een boete of andere sanctie
– Gezamenlijke huishouding
– Blokkering van uw bijstandsuitkering
– Opschorting van uw bijstandsuitkering
– Schending inlichtingenplicht
– Schending medewerkingsverplichting

logo-de-heer-advocatuur-rework

× WhatsApp